ZNN - začiatok   Kto sme, čo sme Kto netuší s nami, tuší proti nám! Naše stanovy (nie vaše) Archív, v ktorom si zvesela archívujeme
 
  Pár slov k členstvu
  Členstvo:

Pár slov k členstvu

Osádka ZNN:
  - TopMenežDement
  - Funkcionári
  - Členovia

Členské


Chcem byť:
funkčný člen
nefunkčný člen

Prekérne sa mýli každý, kto si myslí, že ľudia združení v ZNN sú nevedomí. Práve naopak - kto verejne priznáva svoje netušenie, týmto práveže demonštruje svoj nadhľad a to by odmedzenec sotva niekedy dokázal.

Riadne členstvo v ZNN má dve úrovne:
- nefunkčné členstvo
- funkčné členstvo

Nefunkčné nie je odvodené od slovesa "nefungovať". Nefunkčné je preto, lebo nefunkčný člen nie je funkcionárom. Nefunkční členovia sú v podstate sympatizanti ZNN, ktorí však nenabrali odvahu na to, aby sa stali funkčnými členmi a tak iba zopodiaľ sledujú, čo sa bude diať.

Funkčné členstvo, to už je iné kakao. ZNN nielenže poskytuje príležitosť patriť niekam, ale záujemca si môže sám zvoliť funkciu, ktorú by chcel zastávať. Kto od detstva sníval o pozícii ministerky cukrární, prípadne túži byť veliteľom dozoru v ženských prezliekarňach, môže sa ním/ňou okamžite stať. Nejde o to, aby náš člen svoju funkciu plnil, dokonca to ani nie je v jeho kompetencii - podstata je v tom, aby ju mal - a navyše, aby mal takú, akú chce. Človek sa hneď cíti lepšie, keď má funkciu. Funkčným členstvom v ZNN si ukojí jednu zo základných ľudských potrieb - mať pocit dôležitosti.

Funkčný člen získa s funkciou aj nasledujúce exkluzívnosti:
- preukaz,
- imidžovú mailovú adresu vo forme funkcia@znn.sk,
- svoj osobný profil i s fotografiou a možnosťou editácie na www.znn.sk
- písomné potvrdenie, že je funkcionárom nášho združenia

Prevádzka združenia vyžaduje isté náklady, preto je funkčné členstvo podmienené symbolickým funkčlenským príspevkom. Viac info tu.

Čiastku získanú z funkčlenských príspevkov, presahujúcu náklady na prevádzku združenia, použijeme v mene ZNN na charitatívne účely.
 © 2002-2009 ZNN - Združenie nič netušiacich  [ znnzavináčznnbodkask ] [ nastaviť ako homepage ] [ pridať k obľúbeným ]